Liên hệ chúng tôi

Công cụ máy CNC ACCURL (An Huy) Công ty TNHH

Điện thoại: + 188-5555-1088

Fax: + 86-555-2780563

Trang web: www.accurlmachine.com

Địa chỉ nhà máy: Bowang huyện Bowang thiết bị khu công nghiệp, Ma'anShan Trung Quốc.

Contatta Accurl Ý

CHÍNH XÁC Ý TƯỞNG

Telefono: + 39-081-8639569

Trang web: www.accurl.it