Triển lãm

Accurl tham gia Triển lãm Đức năm 2017


Accurl tham gia Triển lãm Mỹ năm 2017


Accurl tham gia Triển lãm Công cụ Máy quốc tế Hannover tại Đức năm 2017


Accurl tham gia Triển lãm Máy móc Las Vegas tại Hoa Kỳ vào năm 2016


Accurl tham gia Triển lãm Đức năm 2016


Accurl tham gia vào công cụ máy Chicago và Triển lãm Tự động hóa Công nghiệp năm 2016


Accurl tham gia Triển lãm Ấn Độ năm 2016