Đóng gói và giao hàng

1. trường hợp bằng gỗ của chúng tôi là sau khi xử lý khử trùng. Không cần kiểm tra gỗ, tiết kiệm thời gian vận chuyển.

2.Tất cả các bộ phận thay thế của máy đã được bao phủ bởi một số phần mềm
vật liệu chủ yếu sử dụng len ngọc trai.

3. ngoài cùng là trường hợp bằng gỗ với ván khuôn cố định.

4.Đáy thùng gỗ có kích sắt chắc chắn, thuận tiện khi cầm và vận chuyển.